​​​เจ้าหน้าที่บริหาร

รายนาม
ตำแหน่ง
ดร.เกษชญง สกาวรัตนานนท์ประธานกรรมการบริหาร
นายพงศ์พิเชษฐ์ นานานุกูลกรรมการผู้จัดการ
นางดวงกมล เจริญวัฒนะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
​นายณภัทร คำหอมกุลผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นางสาววัชรวีร์ อมรชีวศิลปกุลผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
​นายเกริก​ศักดิ์ มัธยางกูลผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ